Beskrivning

Jag heter Stig Cannermo och är född i Stockholm.
Mitt fotointresse började under tidigt 50-tal när jag köpte min första kamera, en Zeiss Ikon 521/16.
Nu är det mest digitalt som gäller, men intresset för analogt och retrospektivt har blivit aktuellt igen.

EpostTelefon

0581-17106